Podle nejstarších záznamů místních obyvatel, sahají počátky založení hasičského sboru v Nové Vsi až do roku 1898. Tehdy se sešli po velkém požáru v hostinci ,, u Praštilů '' zakládající členové, tři muži a jedna žena.

Do zemských knih byl sbor zaevidován až 1.10.1899 a postupně se přidávali další členové. V kronice se dále píše, že až v roce 1908 se nechala postavit nová kolna na hasičské náčiní, stříkačku a šrotovník. Dne 8.2.1914 se zakoupila nová požární stříkačka za 2.150 korun.

V roce 1927 byl zřízen v hasičské kolně prkenný strop, cementová podlaha a přikryla se střecha. Dne 3.7.1927 se pořádal v obci hasičskou župou Kdyňskou č. 113 župní hasičský sjezd. V březnu roku 1937 pořádal místní sbor první hasičský ples. 

Za poslední léta hasiči organizují v naši obci většinu kulturních akcí. Je to hlavně pouťová zábava, první máj, masopustní průvod a akce pro děti. Hasičský sbor pod vedením Karla Jandy ,, Vachaty '' založil každoroční soutěž ,, Zlatá přilba '', později ,, Memoriál Josefa Schödelbauera ''. V současné době pořádá sbor soutěž ,, O pohár starosty SDH ''. 

Již od osmdesátých let má tradici v našem sboru sportovní tým mužů, který funguje až do součastnosti. Týmem prošlo mnoho lidí, kteří nám pomohli k mnohým úspěchům. V současnosti se tým zúčastňuje několika soutěží v Plzeňském kraji a od minulého roku se stal jedním ze čtyř sborů, kteří založili Chodskou noční hasičskou ligu a pravidelně se účastní této ligy.

Webové stránky