Něco málo o nás ....

Historie dobrovolných hasičů Nového Sedliště sahá až do roku 1885, kdy v obci založilo Sbor dobrovolných hasičů tehdejší německé obyvatelstvo. Po druhé světové válce, kdy byly příhraniční oblasti osídleny českým obyvatelstvem, byl Sbor dobrovolných hasičů v Novém Sedlišti znovu obnoven. Svou činnost zahájil sbor 12. ledna roku 1946 a měl tehdy osmnáct členů. Místní správní komise převzala po německém obyvatelstvu hasičský inventář. Velitelem byl tehdy Jiří Hofman a starostou byl František Beran. Již 23. února toho roku pořádal sbor v obci hasičský ples.

V období od roku 1946 do roku 1953 se sbor angažoval nejen v pořádání zábav, ale soustředil se také na prevenci a výcvik. Organizace byla tehdy jedinou v obci. Její členové se museli potýkat s nelehkými podmínkami osídlenců a špatným technickým i materiálovým vybavením. Sbor neměl v té době prakticky žádné finanční prostředky.

Od roku 1954 do roku 1960 prošel sbor určitou stagnací. Příčinou stagnace byly problémy v soukromém životě jednotlivých členů, ale především procházela v tomto období naše společnost kolektivizací, která měla na útlum činnosti organizace rozhodující vliv. Počátkem šedesátých let ale nastoupila mladá generace. Došlo ke zvýšení aktivity zejména v oblasti výcviku členů, kteří měli ve svém středu Miloslava Moravce, Václava Pecháčka, Jaroslava Radu a další. Tato generace se zásadně zasloužila o vzestup našeho sboru. Došlo k postupnému vytvoření zázemí pro činnost organizace, např. byla vybudována hasičská zbrojnice z bývalé kovárny a opravena kanalizace v obci.

Ke zvýšení aktivity sboru pak došlo opět v roce 1975. Sbor se v tomto období účastnil soutěží v hasičském sportu. Od roku 1977 až do roku 2010 stál v čele výboru SDH Nového Sedliště Miloslav Moravec. Rok 1981 byl pro SDH Nové Sedliště poznamenán velmi smutnou událostí, kdy v průběhu soutěže v požárním útoku tragicky zemřel Václav Pecháček. Na jeho památku se dodnes každoročně pořádá soutěž Memoriál Václava Pecháčka. 

V roce 1993 vstoupilo do sboru mnoho mladých lidí a kolektiv se zaměřil především na soutěže v požárním sportu, ve kterých se dobře umisťoval. Dorostenecké družstvo v roce 1995 obsadilo třetí místo na mistrovství republiky. Družstvu mužů v tomto roce o jednu příčku unikl postup na mistrovství, ale již o rok později muži suverénně na mistrovství postoupili a obsadili pátou příčku.

Od roku 2000 se sbor zaměřil na výchovu mladých hasičů, a to především díky úsilí velitele Davida Mergla a starosty Miloslava Moravce. Nejmladší žáci dosahovali úspěchů v rámci kraje i mimo něj. K úspěchům patří postup na krajskou soutěž v Chodově, ale i individuální výsledky jednotlivých členů při běhu na 60m překážek na Memoriálu Marty Habadové v Praze a na dalších soutěžích. Od roku 2008 má SDH Nové Sedliště nově i stálý kolektiv žen.

Webové stránky