Myšlenka, založit hasičský sbor v Oprechticích, se objevovala již před rokem 1922. Pokusy o uskutučnění této myšlenky se nesetkaly se zdarem. Z toho důvodu se někteří občané obce Oprechtice, kteří podporovali myšlenku hasičství, stali členy sboru dobrovolných hasičů ve vedlejší obci Stanětice. Až 30.prosince 1922 byli svoláni správcem školy p.Bartáškem zájemci o založení sboru. Ihned byl pořízen seznam těch, kteří chtějí býti členy sboru. Přihlásilo se jich tehdy 20. Byl zvolen přípravný výbor v počtu 11 členů.

Začalo se jednat s obcí o zakoupení žebříků, háků, věder atd. Poté byla zakoupena požární stříkačka v roce 1924 za 22000 Kč. Poprvé zasáhla u požáru ve Staněticích 22.července 1924. Po delších jednáních kde postavit skladiště bylo rozhodnuto jej postavit na hrázi rybníka. Se stavbou bylo bezprostředně započato vlastními silami za přispění obce a občanů. Slavnostní odhalení stříkačky a rozsáhlé okrskové cvičení bylo uskutečněno 17.května 1925.  Po roce 1945 se ve vedení sboru vystřídalo mnoho obětavých občanů Oprechtic. Celá řada z nich již mezi námi není. Je třeba občas na ně vzpomenout, bez jejich obětavé práce by sbor, ale i Oprechtice jako obec neměli současnou tvář a aktivitu.

Sbor trvale organizoval spolu s ostatními složkami v obci různé kulturní akce (plesy, maškarní průvod, fotbalové turnaje, v poslední době výlety za poznáním atd.). Sbor pečuje o požární výstroj, automobil a ostatní techniku. V 70.letech se dařila práce s mládeží, která v posledních letech je znovu vynikající. Od roku 2012 začal aktivně jezdit na soutěže (okrskové i okresní) i tým žen.

V roce 2015 vytvořeno logo sboru po vzoru erbu dřívějších vlastníků obce, rodu Drslaviců. Od roku 2015 založen se sousedním sborem ze Stanětic okrskový tým pod hlavičkou SDH Oprechtice, který se zúčastňoval krajské hasičské ligy ,,O Pohár Hořiny“. Od roku 2016 založen i okrskový tým žen, také se sborem ze Stanětic. Téhož roku se oprechtické děti zúčastňují Chodské ligy v požárním sportu. V roce 2016 na okrskové soutěži v Sedlicích se zúčastnilo celkem šest týmů z Oprechtic. Dva týmy mužů, dva týmy žen a dva týmy dětí. Všechny kategorie Oprechtice vyhráli.

Od roku 2017 se sportovní týmy osamostatnily pod novým názvem Oprechtice SPORT Team's a reprezentují pouze se svými členy. Muži i ženy jsou účastníkem hasičské ligy O pohár Hořiny a nově i Chodské noční hasičské ligy.

Webové stránky