První zmínka o vzniku se datuje, podle matriky členů ke dni 24.3.1946.

Zakládajícími členy se stali občané Štítar, kteří po roce 1945 osídlili naši obec po vysídlení německých rodin. Sbor zakládalo 10. občanů Štítar a prvním starostou byl, zvolen, Karel Hálek, velitelem, Josef Dolejš pokladníkem, František Raiser, jednatelem, František Šíma. Sbor byl registrován v tehdejším okrese Horšovský Týn. Po reorganizaci okresů, patří pod okres Domažlice. Náš sbor se nadále rozrůstal o další nové členy, sbor byl začleněn pod okrsek Srby, ve kterém se účastnil různých cvičení, ale i okrskových soutěží, při kterých v sedmdesátých letech, již začínali cvičit potomci zakládajících členů. Někdy v polovině osmdesátých let přešel náš sbor, pod okrsek Hostouň, po další reorganizaci v roce 1994 se utvořil okrsek č. 1 - Bělá ve, kterém působíme dodnes.

Vznik sportovního družstva SDH Štítary,  datujeme ke konci devadesátých let, zakladateli se stali, Jaroslav Lešek ml., Petr Lešek, Petr Lepič, Vlastík Opálka, František Vébr, Václav Vébr, Pavel Vébr, následovali Bohuslav Končelík,  Miroslav Koler, Pavel Zábranský. Toto družstvo začalo nabírat první úspěchy, hlavně při okrskových soutěžích a soutěžích v PÚ, které pořádali okolní sbory. V roce 1999 jsme uspořádali 1.ročník Vzpomínkového memoriálu v požárním útoku  a tento pořádáme nepřetržitě, letos již 19. ročník. Družsto začínalo nabírat zkušenosti účastí v Chodské lize, velkým přínosem pro družstvo byl, Petr Příbek z SDH Pasečnice, který naučil členy družstva, jak nejlépe provádět požární útok. Družstvo se nadále rozrůstalo, přišli Míra Žáček, Václav Míšek, Vojta Kabourek, Petr Bajer, Míra Malý, Míra Rubeš, Jakub Hase.

Největší úspěchy sportovního družstva SDH Štítary: 2.místo v okresní soutěži v požárním sportu v roce 2015. 15.vítěství vřadě v okrskové soutěži, 1. místo v hasičské lize O pohár Hořiny r. 2016, 2. místo rovněž v Hořině r. 2017, 3.místo Hořina 2015, 3. místo na soutěži v Chlumčanech r. 2015, 3. místo v Rudolci r. 2015, účast družstva na soutěžích Vládce Severu 3.místo r. 2017. Účast v Širokém Dole r. 2017.

V našem sboru máme ustaveno od r.2016 družstvo mužů B, a družstvo žen, které už rovněž začínají sbírat úspěchy v požárním útoku. Rok 2017 : 11. místo v Širokém Dole a 3. místo v Českém Rudolci.

V našem SDH rovněž působí kroužek mladých hasičů, který zahájil svoji činnost v roce 2011. V současné době má 8.členů, kroužek vede Jaroslav Lešek ml.     

 

Webové stránky